METEO în Băhrinești


Prima pagină  »  Rapoarte de activitate
Rapoarte de activitate
Raport de activitate 2007
Publicat la: 11.08.2013   

Asistenţa socială a populaţiei

 1. Asigurarea dejunului cald pentru 106 copii din ciclul primar în valoare de 74299 lei
 2. Asigurarea dejunului cald pentru  copii din Grădiniţa de Copii “Voinicel” în valoare de  29800 lei
 3. Acordarea indemnizaţiei  persoanelor care  au înfiat copii sau sînt tutori ai unor copii în valoare de 65350 lei
 4. Ajutoarelor financiare către populaţie în valoare totală de  84300 lei
 5. Acordarea ajutorului material în formă de 72 foi de ardezie distruse în urma furtunii din 23.06.07
 6. Asistenţa socială la domiciliu a 14 bătrîni singuratici de către lucrătorii sociali Soroceanu Galina şi Manea Nina
 7. Acordarea compensaţiilor nominative
 8. Vizita la domiciliu a 17 oameni ţintuiţi la pat
 9. Acordarea premiului în valoare a cîte 40 lei pentru participanţii la luptele pentru asigurarea independenţei ţării, la sărbătoarea “Ziua   Independenţei”
 10. Organizarea prînzului cald pentru 17 copii din familiile social – vulnerabile 5000 lei  SRL “SORFORJAR”
 11. Plasarea şomerilor în cîmpul de  muncă: colaborare cu Agenţia Teritorială de Ocupare a Forţei de Muncă şi angajarea la lucrările publice a şomerilor din localitate. Astfel, în 2007, la aceste lucrări au fost angajate 25 de persoane care au valoruficat salarii în valoare de 17.156lei
 12. Angajarea, inclusiv temporară, a 26 persone din comunitate
 13. Acordarea subvenţiilor în agricultură: motorină - 303 persoane; seminţe de porumb – 97 persoane
 14. Acordarea ajutorului unor cetăţeni în privinţa amenajării fîntînilor şi gospodăriilor
 15. Ajutor Galbur Agrepina 1000 lei explozie butelie gaz
 16. Cadouri de Anul Nou:

N.

Denumire

Nr.

Cost unitate

Cost

Total

 

1.

Cadou elevi

119

  17

2023

2.

Cadouri copii invalizi

13

18,42

239

 

3.

Cadouri angajaţi Primărie, Poştă, Oficiul Medicilor de Familie, Grădiniţă, Bibliotecă Sătească

34

16

544

 

Cadouri angajaţi gimnaziu

36

53,4

1922

8.

Produse alimentare, bomboane şi fructe dineu consilieri

 

 

1173

 

 

 

Subtotal:

 

 

2712

 

 

Total

 

 

6964

 

 

Consularea cetăţenilor în problemele de interes
Organizarea Adunărilor Generale cu cetăţenii la:
15.07.2006
02.08.2006
23.09.2007
04.11.2007

 

Infrastructură

 1. Reparaţia curentă a drumului asfaltat
 2. Curăţire drum asfaltat
 3. Reparaţia interiorului clădirii administrative

 

Îmbunătăţirea condiţiilor de activitate şi viaţă prin implimentarea proiectului “Construcţia conductei de  presiune medie şi conectarea la gaze a Grădiniţei de Copii”

 1. Elaborarea formularului de participare la concursul CDD organizat de Fondul de Investiţii Sociale din  Moldova
 2. Colectarea contribuţiei comunităţii
 3. Participare la acivităţile de instruire FISM
 4. Elaborarea planului geodesic al localităţii
 5. Elaborarea proiectului tehnic de construcţie a gazoductului de presiune medie
 6. Elaborarea planului cadastral al Grădiniţei de copii
 7. Coordonarea şi expertiza proiectului tehnic
 8. Organizarea tenderului privind angajarea firmei de construcţie
 9. Elaborarea proiectului tehnic de construcţie a reţelei de gaze de presiune joasă
 10. Construcţia gazoductului cu lungimea de 3,5 km.
 11. Renovarea sistemului de  încălzire în blocul A al Grădiniţei de Copii
 12. Construcţia cazangeriei autonome
 13. Instalarea dulapului de distribuire a gazelor

Nr.

Articol

Cantitate

Preţ unitate

(lei

 

Cost total

(lei)

1.

Masă pentru educator

2

500,00

1 000,00

2.

Scaun pentru educator

2

200,00

   400,00

3.

Masă trapezoidală pentru copii

15

450,00

6 750,00

4.

Scaun pentru copil  26

45

  95,00

4 275,00

5.

Raft deschis pentru cărţi cu 3 poliţe

4

380,00

1 520,00

6.

Raft deschis pentru cărţi cu 5 poliţe

4

600,00

2 400,00

7.

Cuier deschis cu rotile

2

480,00

   960,00

8.

Panou informative pentru avize 1,0×0,8

2

100,00

   200,00

 

TOTAL

 

 

17 505,00

 

Asigurarea durabilităţii  proiectului “Construcţia conductei de  presiune medie şi conectarea la gaze a Grădiniţei de Copii”

 1. Renovarea sistemului de încălzire din sala muzícală  Grădiniţa de Copii
 2. Conectarea grădiniţei la fîntîna arteziană
 3. Dotarea cantinei cu frigider, plită de gaz
 4. Reparaţie gard Grădiniţa de Copii
 5. Procurare jucării 3 grupe de instruire
 6. Deschiderea celei de 3 grupă de instruire
 7. 10000 contribuție FISMgazificare

 

Implimentarea proiectului “Centru de Informare şi Prevenire a Traficului de Fiinţe Umane”

1. Reparaţia, amenajarea şi dotarea Centrului de Informare şi Prevenire a Traficului de Fiinţe Umane la Primărie, et. II
2. Masă rotundă de prezentare a proiectului cu reprezentanţii administraţiilor publice locale din  
comunităţilor afiliate Mărculeşti, Mărculeşti-sat, Lunga, mass media, benficiari ai  proiectului
3. Prezentarea Programuluiu de Generare a Locurilor de Muncă  de reprezentanţii ONG “Centrul Tinerilor
Antreprenori din Moldova “Steaua”
4. Delegarea tinerelor şomere Bulat Olga, Bulat Mariana, Dimineţ Svetlana la stagiul de 5 zile “Iniţierea
afacerii proprii” organizat la Floreşti de ONG Centru Tinerilor Antreprenori din Moldova  “Steaua” din Chişinău.
5. Seminar cu femeile din localitate “Violenţa în familie”
6. Seminar cu şomerii din localitate “Oportunităţi de angajare în cîmpul muncii”, cu participarea reprezentanţilor
Agenţiei de Ocupare a Forţei de Muncă
7. Seminar mobil cu cadrele didactice şi tinerii din localităţile afiliate Centrului „Cauzele şi consencinţele
traficului de fiinţe umane” la Lunga, Prajila, Băhrineşti
8. Demonstrarea spectacolului „Oameni ai nimănui” de D. Crudu
8. Editarea unei cărţuliei de rugăciuni şi pilde creştine
9. Cursuri de instruire la calculator pentru tinerii în situaţie de risc
10.  Raid de supraveghere a folosirii minorilor la muncile fizice, impunerea de
sancţiuni responsabililor
11. Participarea a 7 tineri din s. Băhrineşti la concursul de esee”Dacă nu tu,
atunci cine va rupe lanţurile trafcului” organizat de AO”Onoarea
şi Drepturile Femeii Contemporane” şi Asociaţia ”Medicii Lumii” Franţa

 

Dezvoltarea sectorului economic, colaborare în beneficiul public

 1. Deschiderea unităţii comerciale “Diana”
 2. Donaţii de Ziua Internaţională a Protecţiei Copilului de la ÎI “Movilă Nadejda” şi ÎI “Diana”
 3. Deschiderea punctului de colectare a laptelui

 

Împlimentarea proiectului ”Lichidarea      gunoiştilor spontane de pe teritoriul satului şi construcţia gunoiştii autorizate”

 1. Elaborarea cererii de finanţare pentru concursul iniţiat de Fondul Ecologic Naţional
 2. Organizarea clăcilor de evacuare a gunoiştilor spontane
 3. Confecţionarea şi instalarea panourilor privind interdicţia gunoiştilor spontane
 4. Amenajarea gunoiştii autorizate
 5. Organizarea transportării gunoiului manajer

 

Îmbunătăţirea serviciilor acordate populaţiei

 1. Perfecţionarea activităţii transportulu public  în persoana deţinătorilor de microbuze Vescu M. şi Panico P
 2. Organizarea transportării gunoiului manajer

 

Activităţi de protecţie şi îmbunătăţire a mediului

1. Plantarea a 85,53 ha pădure, inclusiv: 38,75 ha. – Adam, 46,78 ha. – Hîrtop. Considerente:

 • plai înverzit
 • îmbunătăţire păşuni
 • creare loc de odihnă
 • venituri viitoare (miezul de nucă)
 • vreascuri pentru bătrînii solitari
 • crearea condiţiilor pentru atragerea ploilor
 • redresarea situaţiei ecologice din comunitate
 • locuri de muncă: paznic, lucrători nuci
 • vom dăinui prin această pădure

2. Amenajarea havuzului şi gazoanelor verzi în parc şi la  Primărie
3. Reuşită la concursul de granturi din partea Fondului Ecologic Naţional: grant pentru amenajarea gunoiştii
autorízate: 56250 lei
4. Procurare maşină de tăiat iarba

 

Cultură, tradiţii locale, sport

 1. Organizarea activităţilor pe estrada de vară din scuarul Casei de Cultură: “16 ani de
 2. Independenţă a Republicii Moldova”, “Limba Noastră” , “Expoziţie a bucatelor de sec”, “ Ziua Victoriei”, “Duminica Mare – sărbătoare – floare”
 3. Diplomă de gradul I la activitatea raională “Festivalul   vinului”
 4. Elaborarea şi aprobarea Planului de Adrese al satului
 5. Implimentarea proiectului “Şcoală comunitară”
 6. Procurare 10 costume naţionale în valoare de 21,4 mii lei
 7. Felicitarea persoanelor cu ocazia zilei de naştere
 8. Felicitarea a 650 de femei din localitate cu ocazia Zilei Internaţionale a Femeii
 9. Elaborarea imnului şi blazonului satului.

 

Dezvoltarea sectorului asociativ

 1. Sprijinul Asociaţiei Pedagogilor şi Părinţilor, Consiliului Local al Copiiilor şi Tinerilor “Excelsior”, ONG “Alianţa Femeilor”“ în implimentarea proiectelor comunitare
 2. Constituirea “Asociaţiei Educatorilor şi Părinţilor”

 

Informare şi relaţii cu comunitatea

 1. Editarea buletinului comunitar “La noi”
 2. Amenajarea panourilor informative  din scuar,  la Primărie
 3. Organizarea a 3 Adunări Generale cu cetăţenii: 23.09.07, 26.03.08, 22.06.08

 

Perfecţionarea activităţii APL

 1. Elaborarea şi instituirea Regulamentului de Funcţionare a Primăriei
 2. Anularea eliberării certificatelor cu plată, ceea ce contravine legislaţiei în vigoare
 3. Instituirea ordinii şi valorilor morale
 4. Colaborare cu Centrul pentru combaterea corupţiei Bălţi: utilizarea diplomei de studii false Volentir Aurica amendă  4000 lei
 5. Consultări cu populaţia în rezolvarea problemelor înaintate de cetăţeni
 •     evacuare gunoişti spontne
 •     program strict la Primărie
 •     certificate fără plată eliberate de Primărie
 •     măsurare păşuni
   

 

Acţiuni de tineret, sport  şi copii


1.    Asigurarea durabilităţii proiectului “Centru de Resurse pentru Tineri”: sală de calulatoare, activităţi
de instruire, culturale, activitatea în cluburi  
2.    Acordarea premiilor pentru performanţe ale elevilor în cadrul sărbătorii “Ultimul Sunet”

 • -    diplome de excelenţă, diplome de merit
 • -    clasă performantă
 • -    10 copii învingători în cadrul concursului de inteligenţă
 • -    3 copii învingători în casdrul concursului matematic “Kangorou”
 • -    2 copii bursieri ai Primăriei cîte 100 lei

3.    Cadouri pentru 170 de copii de la grădiniţă şi din ciclul primar cu ocazia Zilei Internaţionale a protectiei copilului 4.    Reluarea activităţii sălii de calculatoare a CRT

 

Activitatea  Consiliul Sătesc

1. Constituirea Consiliului Sătesc Băhrineşti din membriui aleşi în mod democratic la 03 iunie 2006:
- Cadeniuc Grigorie – preş. comisie ajutoare financiare
- Ciugureanu Galina – membră  comisie ajutoare financiare
- Cobîlaş Luzmila – preş. comisie mediere
- Cudalb Tamara- membră comisie pentru drepturile copiilor
- Gangalic Olga -  preş. comisie pentru drepturile copiilor
- Josanu Andrei – preş. comiste funciară
- Movilă Ion – membru al comisiei funciare
- Nagrineac Ludmila – preş. comisie pentru licitaţii
- Pînzaru Gheorghe -  preş. comisie administrativă
- Pînzaru Maria – preş. comisie pentru cultură
- Plugaru Mihai - membru comisie administrativă
2. Organizarea seminarului pentru aleşii locali, în colaborare cu Centrul “Contact” Soroca
3. Elaborarea setului de legi şi materiale pentru membrii Consiliului Sătesc
4. Elaborarea Regulamentului de Funcţionare a  Consiliului şi a comisiilor consultative ale Consiliului Sătesc
5. Adoptarea deciziilor cu privire la :
- scutirea de taxa de educaţie a copiilor în grădiniţă pentru familiile social-dezavantajate
- decizia cu privire la impădurire
- reexaminarea listei copiilor aflaţi sub tutelă

 

Domeniul funciar
1. Elaborarea Regulamentului privind utilizarea păşunelor

Redresarea situaţiei financiare a Primăriei
1. Rambursarea creditului în valoare de 94.000 lei împrumutat de Primăria Băhrineşti în anii 1999-2004
2. Încasarea mijloacelor financiare de la angajaţii Primăriei datori pentru procurarea prin licitaţie a uscătoriilor
de tutun
4.    Achitarea datoriiilor Primărie la situaţia din 18.06.08  faţă de diverşi agenţi economici: Floreşti – Gaz,
5.    Combi – Mărculeşti, Centrul de Medicină Preventivă, Ocolul Silvic


Atragerea granturilor şi investiţiilor în comunitate

287.000 – grant FISM pentru construcţia gazoductului de presiune medie şi conectarea la gaze a grădiniţei de copii
238.500 – contribuţia Consiliului Raional Floreşti pentru schimbarea sistemului de încălzire  şi conectarea
la gaze a grădiniţei de copii
  56.250 – grant de la Fondul Ecologic Naţional pentru amenajarea gunoiştii autorizate
  84.240 – grant Organizaţia Internaţională pentru Migraţie pentru implimentarea proiectului “Centru de
Informare şi Prevenire a Traficului de Fiinţe Umane”
10.000 – grant de la CE “Pas cu pas” pentru implimentarea programului “Şcoală comunitară”
675990 lei  – total


Ultima redactare: 11.08.2013   


Alte Rapoarte de activitate

Publicat la: 11.08.2013   
Ultima redactare: 11.08.2013   
Publicat la: 11.08.2013   
Ultima redactare: 11.08.2013   
Ultimele noutăţi
08.07.2019
REGULAMENTUL PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURĂREA ACTIVITĂŢII DE COMERŢ ȘI DE PRESTARE A SERVICILOR PE TERITORIUL SATULUI BĂHRINEȘTI
27.06.2019
TRÂNTA la Băhrinești
24.06.2019
INVITAȚIE la ZOOPARK
20.06.2019
ANUNȚ DISCOTECA
20.06.2019
ANUNȚ TRÂNTABĂHRINEŞTI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
© 2020 Primăria Băhrinești, raionul Florești Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Developed by WebDesign.md
PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 5069   Total ieri: 48   Total azi: 63