METEO în Băhrinești


Prima pagină  »  Rapoarte de activitate
Rapoarte de activitate
Raport de activitate 2009
Publicat la: 11.08.2013   

 

R A P O R T

D E     A C T I V IT A T E

AL     P R I M Ă R I E I    B Ă H R I N E Ș T I

P E N T R U    A N U L  2009

 

 

CAPITOLUL I   DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII LOCALE

 

 

 1. Renovarea obiectelor de menire social - culturală

1.1.1. Reconstrucţia acoperişului Casei de Cultură în valoare de 502000 lei

 

1.2. Asigurarea cu gaze naturale, drumuri

1.2.1. Construcţia reţelei de gaze de presiune medie şi joasă de 5 km. 847 m. şi asigurarea accesului a 104 gospodării la gaze naturale la costul de 4170 lei, prin aplicarea Hotărîrii Guvernului nr. 715 din 16.07.08 şi atragerea investiţiei de la MOLDOVA – GAZ  în valoare de 1 200 000 lei

- elaborare desene tehnice

- colectarea tarifului unic

- completarea cererilor cetăţeni

- coordonarea lucrărilor de construcţie

- organizarea proiectării interne a gospodăriilor

Pentru comparaţie:

Movilă Veronica – 10000 lei

Volentir Ion – 15000 lei

Grosu Valentina – 16000 lei

Movilă Mihai – 21000 lei 

Cîrţîcă Valeriu – 14000 lei

Vescu Eduard – 25000 lei 

 

1.3. Întreţinerea drumurilor locale

1.3.1. Reparaţia drumului asfaltat

1.3.2. Reparaţie drum secundar Cobâlaş Gheorghe

 

 II ASISTENȚA SOCIALĂ A POPULAȚIEI

1.Studierea situației  persoanelor în situație de risc 234 vizite vizite la domiciliu: copii orfani, înfiați, cu disabilități, cu părinții aflați peste hotare, din familii cu mulți copii, persoane mature cu disabilități,  bolnave, bătrîni solitari, șomeri ș.a.

2. Ajutor social:  24 persoane  52752 lei

Fodor Natalia-261 lei a benefi            ciat de la  01.01- 01.07    1566 lei

Pucicov Valentina- 515 lei                      01.01- 01.07    3090 lei

Mardari Olga  - 628 lei                            01.01- 01.07    3768 lei

Dolganiuc Elena – 207 lei 01.01- 01.07    1242 lei,reînoit -613 lei de la 01.09 pe 3 luni- 1839 lei

Pînzari Oxana – 909 lei 01.02- 01.08  5454 lei, reînoit- 805 lei de la 01.08 pe 4 luni – 3220 lei

Rotari Vasile- 217 lei 01.02.-01.08      1302 lei,  reînoit              de la 01.11

Barbascumpă Pavel- 779 lei 01.02- 01.08    4674 lei

Marari Raisa- 83 lei -01.02- 01.08           498 lei,reînoit- 56 lei de la 01.09 pe3 luni- 168 lei

Cobîlaş Iurie- 427 lei  01.03- 01.01.09    2562 lei

Cernei Aliona- 313 lei 01.03.- 01. 09       1878 lei,re]noit- 259 lei de la 01.09 pe 3 luni- 777 lei

Manea Anton- 100 lei  01.03- 01.12         900 lei

Moldovan Natalia 409 lei 01.06- 01.12     2454 lei        / poliţă asigurare/

Fodor Ina- 860 lei 01.06.- 01.11                4300 lei

Gaiuc Nelea- 1022 lei 01.06- 01.10           4088 lei

Osipenco Lilia- 796 lei 01.09 pe 3 luni      2388 lei      /poliţă de asigurare/

Volentir Tatiana- 494 lei 01.09 pe 3 luni   1482 lei      /poliţă mde asigurare/

Bulat Olga  - 630 lei 01.09 pe 3 luni          1890 lei      /poliţă de asigurare/

Guzun Vera-  303 lei 01.09 pe 3 luni         909 lei    

 

 • 3. Ajutor material:  valoare 30700 lei
 • 20 persoane cu invaliditate -  14700 lei

          -     6 pensionari singuratici -  1700 lei

          -     9 persoane în etate -  2750 lei

          -     9 pensionari -  3000 lei

          -     2 persoane neîncadrate în cîmpul muncii din motive de boală - 1000 lei

          -     1 persoană inaptă de muncă - 600 lei

          -     3 familii cu copii invalizi sub vîrsta de 16 ani – 1350 lei

          -     1 familii cu un singur părinte -  400 lei

          -     3 familii cu venituri mici - 2700 lei

          -     4 persoane care au nimerit în situaţii excepţionale - 2200 lei

          -     1 persoane în căutare unui loc de muncă - 300 lei.

                          Suma totală a ajutorului material     -   30700 lei.

                                                           

4. Ajutor material unic cu destinaţie specială -  27282 lei.  

* Beneficiarii de ajutoare materiale unice din fondul local de susţinere socială a populaţiei raionul Floreşti, cu merite faţă de stat:

 1. familiilor participanţilor decedaţi în războiul din Afganistan – către 15 februarie, aniversarea terminării războiului din Afganistan

o persoană a beneficiat de ajutor material unic în sumă de  1000 lei.

          b)   participanţilor celui de-al doilea război mondial, soţiilor lor – către 9 mai, aniversarea victoriei asupra fascizmului;

                 5 persoane au beneficiat de ajutor material unic în sumă de  2400 lei.       

* Către zilele internaţionale şi începerii noului an şcolar persoanelor / familiilor/ socialmente vulnerabile din următoarele categorii

          a)   familiilor cu copii – către 1 iunie,Ziua mondială a ocrotirii copiilor ;

                27 persoane au beneficiat de ajutor material în sumă de     7250 lei.

          b)   familiilor cu copii de vîrste şcolare – către 1 septembrie,data începerii noului an şcolar

                12 persoane au beneficiat de ajutor material în sumă de  2632 lei.

         c)   persoanelor în etate – către 1 octombrie, Ziua Internaţională a persoanelor în etarte:

               18 persoane au beneficiat de ajutor material în sumă de  4500 lei.

        d)    persoanelor cu disabilităţi – către 3 decembrie, Ziua Internaţională a invalizilor;          

               35 persoane au beneficiat de ajutor material în sumă de  10500 lei.

 

5. Seminare cu categoriile defavorizate ale populaţiei

 • Legea Ajutorului Social
 • LegislaȚia în domeniul pensionării

6. Ajutor la domiciliu a 18 bătrîni solitari de către lucrătorii sociali Perciun Valeriu, Manea Nina.

7. Locuri temporare de muncă pentru 21 șomeri

8. Indemnizaţii  copii infiați/tutelați 64000 lei

9. Cu ocazia Zilei Internaționale a  Persoanelor în Etate, 1 octombrie, 18 cetățeni de vîrsta a trea din localitatea noastră vor beneficia de ajutor material.

10. Compensații nominative 450000 lei, inclusiv

 • copii lunar 150 lei: 156000 lei
 • alocații veterani II  război  mondial + Movilă Vasilie: 20700 lei
 • plăți medalii de război muncă: 8100 lei
 • lichidatori consecințe avarie Cernobîl: 8856 lei
 • lemne și cărbuni: 203592 lei

 

11. Luminiță și cadouri 64 femei cu disabilităţi „De ziua ta, femeie”:  1355 lei

12. Scutire de plata părintească întreținerea copiilor în grădiniță: Bulat O., Dolganiuc E., Cobîlaș Iu., Pînzari O., Zghibarță C.

13. Documentarea populaţie situaţie de risc: Antohi Lilian, Cojocaru Vera, Moldoveanu Natalia, Stog Dorina, Rotari Vasilie

14. Cadouri veterani şi văduve război  Ziua Victoriei 500  lei

*****************************************************************************

Cadouri participanţi război Afganistan cu ocazia a 20 de ani de la sf. acestiu război în valoare de 990 lei     

La 27 august  s-au împlinit 18 ani de cînd Republica Moldova şi-a dobîndit independenţa .Această aniversare  a generat desfăşurarea  unor măsuri de menire social-culturală în toate localităţile ţării, inclusiv şi în localitatea noastră. Anuţă Natalia şi Pînzaru Maria au coordonat activitatea închnată sărbătorii naționale ,,Ziua Republicii”. În cadrul acesrei activităţi au fost invitaţi şi participanţii la conflictul din Transnistria ai satului Băhrineşti:

Bajurea Nelu G.                                    Cudalb Mihail G.                            Rotaru Iurie M

Bajurea Ion Ş.                                        Diimineţ Igo G.                               Rotaru Petru A.

Bostan Serghei P.                                  Frecăuţan Mihail V.                        Svciuc Anatolie M.

Cadeniuc Alexandru S.                          Frunză Vasile G.                             Trifaniuc Gheorghie M

Carauş Vasile I.                                     Grindin Petru S.                              Cîrţică Valeriu N.

Carauş Mihail I.                                    Manea Valeriu P.                            Rotaru Iurie I .

Căsăuţan Victor                                     Moscaliuc Serghei N.                      Mangos Pavel I.

Cenuşă Gheorghe C.                             Nagrineac Alexei I.

Ciobanu Ilie V.                                      Pînzaru Ion A.

Ciobanu Petru S.                                   Pleşca Nicanor A.

Ciugureanu Mihail A.                            Revenco Aurel V.

     Au participat la discuţie despre evenimentele de atunci Bajurea Ion , Cenuşă Gheorghie, Frunză Vasile. Participanţilor li s-au oferit cîte un mic cadou din partea primăriei.

*****************************************************************************

15. Cadouri 170 de copii de la grădiniţă şi din ciclul primar Ziua Internaţională a Protecţiei Copilului

16. Seminar cu reprezentanţii ATOFM Floreşti cu şomerii din localitate

17. Cadouri Anul Nou 130 bătrîni cu vărsta peste 75 ani 2288 lei

La 31 decembrie 2008, în ajun de Anul Nou, în ajun de Crăciun, de sărbătorile de iarnă, în sala de activităţi a Primăriei s-a petrecut întîlnirea persoanelor ce au împlinit frumoasa vîrstă de 75 ani cu primarul localității Bunescu Feodosia.

Întîlnindu-se unul cu altul, bătrînii bucuroşi se salutau, se îmbrăţişau, se felicitau cu sărbătrorile ce veneau.

Sala era plină cu oaspeţii onoraţi şi cetăţeni invitaţi. Cu această ocazie s-a petrecut un mic concert unde au evoluat copiii de la Gimnaziul Băhrineşti, ghidaţi de directorul Gangalic  Olga şi Volentir Melania, care, la rîndul lor,  au participat însele cu o înscenare.

Cu zîmbet pe faţă aceşti bătrîni împreună cu ceilalţi participanţi au colindat colinda satului. Cu multă bucurie şi duioşie au cîntat bucurîndu-se de momentele vesele ce le aminteau tinereţea. Totodată cetăţenii au urat-o pe d-na primar Bunescu Feodosia cu cuvinte frumoase, bunăvoinţă, dorindu-i succese pentru viitor.

La sfîrşitul activităţii,  la toţi bătrîneii le-a fost înmînat cîte un cadou de Anul Nou. Acest cadou conținea: 3,85 kg făină, 1 kg hrişcă, 1 pachet  de covrigi şi un pachet de bomboane.

Cu ochii în  lacrimi, bătrînii mulţumeau şi acest cuvînt ”Mulţumesc” răsuna dulce, grandios, neîncetat spunînd că demult n-au primit aşa cadouri şi cît de puţin au fost observaţi şi mîngîiaţi.

*****************************************************************************

18. Constituirea Organizaţiei Obşteşti “Asociaţia Persoanelor cu Disabilităţi”

Susținerea AO:

 • CLCT Excelsior
 • Asociația Pedagogilor și Părinților
 • Asociația Educatorilor și Părinților
 • Asociația Femeilor

          La 3 februarie în sala de activităţi a primăriei s. Băhrineşti s-a desfăşurat adunarea cu invalizii comunităţii. La această întîlnire s-a format Asociaţia Invalizilor din 130 persoane, Consiliul de Administrației al acestei organizații, iar preşedintele a fost aleasă Machison Ecaterina,  invalid de gr. II. Pe parcursul adunării s-au discutat problemele pesoanelor invalide, au fost ascultate dorinţele şi propunerile.

În aceeaşi zi s-a format planuri de activitate a asociaţiei, pe care cu timpul se vor realiza.

 

*****************************************************************************

19. Ajutor pentru copiii din familii social-vulnerabile cu ocazia începutului anului de învățămînt.

Cu ocazia începutului noului an scolar au bineficiat de ajutor material următoarele familii din categoria socialment vulnerabile.

1.Bobîrcă  Elena             - 188 lei                                 7.Musteaţă  Tatiana     -188lei

2.Borşevschii   Tatiana  -  376 lei                                 8.Osipenco  Raisa         -188lei

3.Balan  Nadejda           -188lei                                    9.Pînzari  Oxana          -376lei

4.Bejenari  Svetlana      -188lei                                  10.Şura  Liliana             -188lei

5.Cobîlaş  Valentina      -188lei                                  11.Traciuc  Maria          -188lei

6.Mardari Olga              -188lei                                  12.Burduja  Al-dru        -188lei

*****************************************************************************20. Cu ocazia  Zilei Mondiale a Nevăzătorilor, 15octombrie, 4 cetăţeni din localitatea noastră: Lungu Gheorghe, Manea Gheorghe T., Bajurea Iulita, Botnari Eudochia, înregistraţi la Societatea orbilor din or.Floreşti au beneficiat de ajutor material  cîte 20 kg de cartofi.

*****************************************************************************

*****************************************************************************21. Întîlnirea camarazilor de luptă din Afganistan

Recent, la 13 februarie, în incinta Primăriei, în sala de activităţi, s-a desfăşurat o întîlnire  a participanţilor la războiul din Afganistan.

Primul pas al activităţii a fost depunerea florilor la mormîntul lui Anatol Plugaru, care a căzut de tînăr în războiul din Afganistan şi la mormîntul lui Rotari Valerii,  carte de asemenea  a participat la războiul din Afganistan, dar a decedat în timp de pace.

Cu ocazia acestei întîlniri s-a organizat un mic concert, la care au participat  elevii Gimnaziului  şi colectivul ansamblului „ Busuioc din Băhrineşti”. Totodată  participanţii au fost felicitaţi cu un mic cadou din partea  primăriei.

Cîntecele, versurile recitate au pătruns în inimile eroilor, căci în ochii fiecăruia apăruse lacrimile care curgeau vrînd-nevrînd. Amintirile, grele ca plumbul, loveau în memoria fiecărua, precum loveau în oameni gloanţele în acele clipe ale războiului.

11 mii de ostaşi din Moldova au trecut prin focul Afganistanului, dintre care şi consătenii noştrii, care au ştiut să înfrunte cu demnitate şi curaj dificultăţile care îi aşteptau la revenirea în ţară, reuşind să se încadreze activ în viaţa societăţii.

Se aude un  ecou, se aud  glasuri ce întreabă: ”Fraţilor, n-aţi uitat de noi? Mai aprindeţi lumînări întru pomenirea noastră? Este pace pe meleagul moldav?”

Să-i avem în memorie pe cei căzuţi în luptele Afganistanului, să nu le uităm faptele eroice, să le mulţumim că avem în prezent zile cu soare!

 

22. Delegare tabără de vară 19 copii din familii social -vulnerabile

 

IV. EDUCAȚIE ȘI ÎNVĂȚĂMÎNT

1.Promovarea cursului opțional Religie și credință

Obiectiv: educația copiilor și tinerilor în spiritul valorile etern-creștine

2. Predarea cursului opțional Dezvoltare Comunitară

Obiectiv: educația comunitară a copiilor și tinerilor

3. Susținerea învățămîntului preșcolar

Alimentație

Cadouri Anul Nou

Cadouri 1 iunie

În vizită la pici sînt păpușarii

 

******************************************************************

Cadouri de  1 iunie: 73 de cărți în valoare de 1000 lei, bomboane

Gimnaziu

Schimbare ferestre cantină

Alimentaţie elevi ciclul gimnazial perioada ianuarie-martie

Premii Ultimul Sunet

 • Premii individuale pentru clasa performantă din ciclul primar   I – set de rechizite
 • Premii individuale pentru clasa performantă din ciclul gimnazial  VI B -  set de rechizite
 • Premii pentru 7 elevi performanți - portofolii
 • Premiu pentru primarul CLCT Burduja Vasilie – geantă
 • Premii pentru 2 elevi învingători la concursurile raionale la disciplinele școlare – ghiveciuri și bomboane
 • Premii pentru 20 de elevi participanți la fesrivalul nfolcloric – traiste
 • Premii pentru 20 de cadre didactice – carnet de telefoane

Cadouri 1 iunie 75 de sucuri în valoare de 365 lei

*********************************************************************************************

      Pe data de 12-08-09 a avut loc conferinţa de presă, care a fost organizată de Peresada Tatiana, tema căreia a fost pelerinajul dumneaei la mănăstirea Poceaieva, unde a participat la un eveniment istoric-întîlnirea patriarhului Rusiei cu  creştinii ortodocşi de pretutindeni în Ucraina. La conferinţă au luat cuvîntul primarul Bunescu Feodosia şi cîteva consătence  Dolganiuc Clava, Popescu Maria, Moscaliuc Raisa şi alţii. Au fost puse în discuţie multe propuneri în ceea ce priveşte activitatea creştinilor din localitatea noastră.

Cinstirea eroilor și a veteranilor de război 

 

V. TINERET

* Întîlnirea primarului cu tinerii din localitate 25.03.09 „Oportunități de implicare a tinerilor în viața comunității”

Discotecă

Străzi iluminate

Completarea bibliotecii gimnaziu

Muzeu al satului

Cor bisericesc

Uniformă fotbaliști

Bazin de înot

Casă de deservire 

* Seminare de interes pentru tineri

Secvențe de la seminarul „Votul tău contează”

* Aplicarea programului guvernamental cu privire la procurarea locuințelor pentru tinerilor specialiști absolvenți ai instituțiilor superioare de învățămînt în 2008 

Anuță – Căsăuțanu Natalia 100000 lei

 

* Constituirea ansamblului de dansuri „Cununa de pe Băhrin” format din tinere familii

* Acțiunea „O țigară pentru o ciocolată”

* Activitatea Centrului de Resurse pentru Tineri

 

   Obiective:

 • asigurarea accesului tinerilor la informațiile de interes
 • însușirea tehnologiilor informaționale
 • informatea tinerilor în problemele de tineret
 • implicarea tinerilor în rezolvarea problemelor comunitare
 • orgnizarea activităților de tineret

 

 

* Complex activități cu CLCT pentru categorii social-vulnerabile:

      SMS zile de naștere copii cu părinți peste hotare

      Felicitări copii cu disabilități

      Activitate „O țigară pentru o ciocolată”

      Mărțișoare veterani de război

      Curs de studiere Internet copii din familii monoparentale

      Ajutor în gospodărie bătrîni solitari

 

VI. SPORT

 

1. Ansamblul de dansuri sportive

2. Concursuri sportive

3. Trânta

 

Categoria

Vîrsta

 

           Premiu

I

6-8 ani

5 puișori

II

9-11 ani

5  rățuște

 

III

12-15 ani

raţă cu răţuşte sau cloșcă cu pui   

IV

16-18 ani

5 boboci

V

mai mult de 18 ani

oaie

 

4. Implimentarea proiectului  „Şcoală comunitară”

 

 

CAPITOLUL II  MEDIU

 

2.1. Întreținerea scuarului Casei de Cultură

2.2.Amenajare gazoane centrul localității

2.3.Curățirea drumului asfaltat

2.4. Curățirea malurilor rîului Răut pe perimetrul localității de la s. Prajila pînă la Florești  18,5 ha apă, total -16 km.

Premiul I pentru raionul Florești de la Fondul Ecologic Național 15000 lei

2.5. Lichidarea a 11 gunoiști spontane din zona aferentă cursului de apă 55 tone

2.6. Punerea în aplicare a deciziei Consiliului Sătesc cu privire la restricționarea circulației animalelor prin centrul localității

2.7. Lucrări de reamenajare gunoște autorizată

2.8. Evacuare gunoi menajer gimnaziu, Casa deCullură, grădiniță

2.9. Salubrizarea cimitirului

2.10. Lucrări de salubrizare a spațiilor adiacente gospodăriilor

2.11. Punerea în aplicare a Regulamentului privind Utilizarea Pășunelor

2.12. Organizarea evacuării în bază de voluntariat a gunoiului menajer de la gospodăriiile individuale cu tractorul

2.13. Curățirea și amenajarea  izvoarelor de pe malul rîului Răut

2.14. Instalarea indicatoarelor la cele 2 poduri peste rîul Răut de pe perimetrul satului

2.15. Instalarea avertismentelor de interdicție a depozitării deșeurilor pe malul rîului Răut

Tractorişti gunoi voluntariat

 

 

  VIII. CULTURĂ

 

1. Elaborarea imnului satului Băhrineşti

Versuri: Revencu Doina

Muzică: Arhip Simion

 

I

Suntem un neam slăvit de la Băhrin,

Cu inimi dulci asemeni unui crin,

Cu fruntea sus, toţi mîndri şi semeţi,

Prin veac păşim alături înrdăzneţi.

 

Refren:

Băhrineşti - un sat ţesut din dor,

O! sat sfinţit cu apă de izvor,

Tu cînţi cu drag atuncia cînd munceşti,

Ca Făt – Frumos, viteazul din poveşti.

 

II

E sat – fecior al plaiului străbun,

Crescut din visul neamului cel bun,

Chemînd din vremuri grele înapoi

Viteji bărbaţi ce s-au făcut eroi.

 

 

III

Avînd destinul tragic de lumini,

Aveau să lase pentru azi minuni,

Ei au ţinut de sfinte rădăcini,

Iubind frenetic ramuri şi ţărîni.

 

IV

Trăiesc prin timp cu sfinte dăruiri,

Ca un urmaş al dacilor, creştin,

Tu, satule, pentru -o vecie – stea,

Eu îţi aduc în dar inima mea.

 

V

În satul meu e - ntregul Univers,

Prin ochi de copil eu dăinuiesc,

Cînd soarta crudă ne va risipi,

La vatra caldă noi vom reveni.

 

 

Anul 2008. Au colaborat: Russu Mihai, Pânzaru Maria,Volentir Melania, Bunescu Feodosia

 

 1. Constituirea ansamblului de dansuri „Cununa de pe Băhrin”

 

 

 

Bajurea Veaceslav

 684-32-563

Adriana  45-6-70

Barbăscumpă Igor

671-74-903

Tatiana  45-3-71

Cernei Dorin

683-26-491

Tatiana   45-9-67

Ialovoi   Radu

699-74-903

Olga      41-0-49

Onuță Igor

684-77-546

Natalia    41-0-56

692-14-392

Zagorodniuc Marin

699-68-874

Cristina 93-6-35

696-60-186

 1. Redactare      pagini de istorie a localității
 2. Colindul de Anul Nou
 3. Ziua Mărțișorului
 4. Activitate culturală de Ziua Îndrăgostiților „Bună seara, iubire” 15.02.09

Ziua de 15 februarie a fost o zi nemaipomenit de interesantă pentru cetăţenii satului Băhrineşti. În această zi s-a desfăşutat o activitate închinată zilei îndrăgostiţilor „Valentin şi Valentina”, a îndrăgostiţilor de toate vîrstele. La orele 14 sala de activităţi a primăriei era plină cu spectatori ce aşteptau cu nerăbdare să înceapă activitatea.

Dragostea nu este doar ceea ce există între un bărbat şi o femee; există dragoste ori iubire de ţară, de părinţi, de copii, de natură, de grai ş.a. Spun aceasta, fiindcă această activitate a fost legată de marele poet Grigore Vieru, care astăzi nu mai e printre noi, iar la 14 februarie şi-ar fi sărbătorit cea de-a 74 aniversare din ziua naşterii. Cîntecele poeziile ce au fost cîntate, recitate ne aminteau  o dragoste, o credinţă, un curaj, o bunătate.

Invitaţii  activităţii au fost   perechile îndrăgostite din sat, ce au fost antrenaţi în diferite concursuri. Aceştea au fost: familia Şaban Ion şi Livia, Morohai Alexandru şi Maria, Fodor Igor şi Snejana, Bradu Oleg şi Cristina. Perechile participante au avut de trecut prin 6 etape ale concursului: concurs muzical, concurs de inteligenţă, starturi vesele, concurs pentru doamne, concurs pentru bărbaţi, pregătirea bucatelor, concurs de dans. Aceste întreceri au fost un adevărat spectacol, fiind apreciaţi de audenţă, stîrnind hazul acesteia pe parcursul a circa trei ore, după  ce a urmat rezultatele apreciate de mult stimatul  juriu : Bunescu Feodosia, primarul s.Băhrineşti, Barbăscumpă Ion şi Buţă Alexandru.  Familia Bradu s-au plasat pe locul I-185 puncte, familia Fodor- 182 puncte, familia Morohai- 181 puncte,şi familia Şaban cu – 179 puncte. Această activitate s-a menţionat cu nota „10”, menţionînd la finele spectacolului  că asemenea întîlniri, asemenea petreceri n-au avut în localitate de mai mult timp. Fireşte, astfel de întruniri, activităţi, spectacole, se vor petrece cît se poate de des, spune d-na primar.

 1. Luminiță cu femeile cu disabilități „Sărut, femeie, mîna ta!” 08.03.09
 1. Activitate închinată Zilei Victoriei „Lumina Păcii” 09.05.09
 1. Activitatea Duminica Cireșelor 07.06.09 În program:

       9. SĂRBĂTOAREA DUMINICA CIREȘELOR

 

1. Concursul pernelor și a puișorilor de perne

2. Vernisaj fotorgarafic „Băhrinești ieri – Băhrinești azi ”

3. Târgul Cireșelor

4. Târgul Mierii

5. Expoziția bucatelor de sec

6. Jocul Paparudelor

5. Ansamblul folcloric „Busuioc din Băhrineşti”

6. Participarea la festivaluri

7. Sărbătorirea  celor 650 ani de la întemeierea Statului Moldovenesc  în s. Băhrineşti

vară, cu paşi grăbiţi toamna intră în legile ei depline. Copii aşteaptă cu nerăbdare să îmbrace hainele de sărbătoare şi să înceapă noul an şcolar, iar sătenii plini de grijile cotidiene îşi fac datoria cu multă ardoare în cîmp - la strînsul roadei.

    În ciuda tuturor grijilor adunate ne facem timp şi pentru a sărbători cei 650 ani de laîntemeierea Statului Moldovenesc.

    În legătură cu această sărbătoare, în localitatea noastră la 23.08.2009 membrii comunității au organizat activitatea închinată a 650 ani de la întemeierea Statului  Moldovenesc. Aceasta a fost desfăşurată în scuarul Casei de Cultură din s. Băhrineşti.

    În programa acestei activităţi  a evoluat binecunoscutul ansamblu de femei ,,Busuioc din Băhrineşti, ansamblul de fete ,,Dorul" –conducător Anuţă Natalia, ansamblul de dansatori din familii tinere –conducător Balanici Alexandru, ansamblul de dansuri sportive –conducător Barbăscumpă Inga  şi Plugaru Natalia. A avut loc expoziţia celor mai vechi icoane şi obiecte- relicve prezentată de Frecăuţan Liudmila şi Revencu Doina, expoziţia  obiectelor din tablă –autor  Barbăscumpă Iurie, expoziţia de oale şi ulcioare cu Spînu Livia şi Morohai Veronica, expoziţia de mîncăruri de sec cu Volentir Aurica. S-a prezentat un minunat vernisaj  fotografic ,,Băhrineşti ieri - Băhrineşti azi”  cu Buţă Lidia şi Scutaru Galina.

   Colectivul pedagogic de la gimnaziu a prezentat spectacolul ,,Spală-mă în rîul dragostei"  Volentir Melania ne-a purtat prin legenda satului Băhrineşti.

 În alaiul muzicii s-a încins o horă veselă  şi astfel s-a încheiat minunata sărbătoare.         

   Bădărău Stela

 

Clipe ce nu mor niciodată

        

                      S-ascultăm în liniştea sfîntă,

                       Respiraţia morţilor din foşnetul ierbii,

                       Prin care cuvăntă

                       Strămoşii.

                       Cunoscuţi şi necunoscuţi eroi,

                       Căzuţi pentru ţară, căzuţi pentru noi.

 

                      La 9 mai în scuarul Casei de Cultură Băhrineşti a avut loc activitatea cu genericul „A fost război, ecoul lui şi-acum mai este viu”

                      Deşi au trecut 64 de ani de la victoria asupra fascismului, rănile pricinuite de război mai sîngerează şi acum. Trecutul glorios e reînviat nu numai de monumentele risipite prin sate şi oraşe, ci şi de orice colţişor din văi şi coline, din păduri şi crînguri, de la răscrucile de drumuri, unde a încetat să bată o inimă, unde glontele inamicului a curmat firul unei vieţi.   

                      Ziua de 9 mai pentru oamenii din Băhrineşti este o zi de „veşnică pomenire” a celor căzuţi în război.  În această zi, cupola cerului pare un imens clopot albastru, de care se atinge, aidoma unei limbi de aur, memoria celor căzuţi.

                      Activitatea a fost monitorizată de d-na Bunescu Feodosia, primarul satului Băhrineşti, care s-a adresat veteranilor cu un cuvînt de mulţumire pentru cerul senin. La activitate a fost prezent preotul din sat, copii gimnaziului Băhrineşti care au venit cu un salut pentru veterani  şi  membrii comunităţii.

 

 1. Activitatea „Hora din vatra străbună” 21.11.09

 

Activitatatea La Bradul Satului. În program:

 

IX. SĂNĂTATE

 

1. Organizarea a 3 vizite a medicilor voluntari de la Armata Salvării: 15.03.09; 17.07.09; 22.11.09

 • Control medical gratuit:  710  persoane
 • Medicamente: 84000 lei
 • Alimente copii pînă la 1 an: 60000 lei
 • Aparate auditive
 • Pachete alimentare
 • Cărucioare
 • Ochelari
 • Cîrje
 • Produse igienice

 

2. Colaborare cu UNICEF MOLDOVA în scopul asigurării sănătății copiilor mici

 

În cadrul proiectului comun al Băncii Mondiale, Ministerului Sănătăţii, UNICEF MOLDOVA, în parteneriat cu Ministerul Protecţiei Sociale, a Familiei şi Copilului, mamele care alăptează copii pînă la 6 luni şi ale copiilor cu vîrsta de 6-24 luni cu probleme medicale şi sociale au beneficiat de ajutor umanitar în formă de produse alimentare de 20 kg.: conserve de carne pentru copii, ulei, hrișcă, orez.

Răuţu Natalia

Frunză Maria

Bîrgan Cristina

Volentir Tatiana

Moldovean Natalia

Pînzari Oxana

Tişcă Elena

Ştiglic Maria

Bulat Valentina

         

3. Primăria Băhrinești la 20-26 iulie  organizat tratamentul cetățănilor de către medicul manualist Ilie Mardici din Cureșnița-Nouă, r. Soroca; tel. 230-73-5-85; 691-56-915. Acest medic tratează afecțiunile coloanei vertebrale și organelle interne. Următoarea vizită în localitatea noastră a d-lui Mardici va avea loc în luna septembrie. Înscrierea se face la curierul Primăriei Scutaru Galina.

 

4. Colaborare cu CMF Florești în scopul diagnosticării bolnavilor de tuberculoză

4. Organizarea exterminării cîinilor vagabonzi

 

 

X. AGRICULTURĂ: Menținerea terenurilor consolidate

1. SRL”Sorforjar”:

- 1636 ha. consolidate

- locul II între gospodăriile agricole din raion pentru anul 2009

- onorarea, cu rare excepții, a datoriilor contractuale față de arendași

- tehnologii avansate de prelucrare a terenurilor agricole

- investiții permanente în utilaj și mașini moderne

În gospodăria agricolă SRL “Sorforjar ” din localitatea noastră a luat sfîrşit campania de recoltare a spicoaselor . E de menţionat faptul că în pofida calamnităţilor naturale din anul current, mecanizatorii din gospodărie au depus un mare efort pentru creşterea unor roade mari de cereale. Astfel grâu s-a obţinut 30,7 chentale, orz de toamnă - 29,7 chentale, orz de primăvară -22,9 chentale. S-a muncit mult şi la recoltat, fiind treierate 891 de hectare, dintre care grîu – 510 ha., orz de toamnă – 100 ha, orz de primăvară - 272 ha.

Bine au muncit combainerii: Movilă Mihail, care a treierat peste 1113 tone de cereale, Volentir Alexei – 800 tone şi Manea Vlad , care a treierat 564 tone .

S-au evidenţiat şi tractoriştii care au transportat roada la făţare ,  Manea  Vasile – 428 tone , Cobîlaş Nicolae – 474 tone , Volentir Ion – 520 tone , Ciobanu Ilie – 520 tone şi Criminciuc Andrei – 538 tone de ceriale .

La făţare au muncit cu sîrg Craveţ Leonid, Curoşu Iurie, Ghimbatîi Constantin, Murafa Victor, Rusu Alexei şi alţii .

Le urăm succese şi mai mari la recoltarea culturilor de toamnă.

2. Gospodării Țărănești - 172 ha.

- subvenții în formă de motorină 804 litri

3. Controlul respectării limitelor pămîntului arabil, a păşunelor, conform planului cadastral

4. Punerea în funcţiune a Regulamentului privind Utilizarea Păşunelor

5. Actualizarea Registrelor de Evidenţă a Gospodăriilor

6. Organizarea procesului de defrișare a livezii – cotă parte a cetățenilor

În legătură cu faptul că livada din gospodăria agricolă SRL „Sorforjar” a fost sădită în anul 1969, iar termenul de folosire este de 25 ani, pomii sînt bătrîni, bolnavi,  s-a decis ca livada să fie defrişată. Conform calculelor preventive, fiecărui cotaş care are în posesie livadă i se cuvine cîte 32 de pomi, dintre care 16 pomi se vor da lucrătorilor care vor scoate copacii pentru lucrările efectuate. Cei care vor dori să primească toţi 32 de pomi, vor plăti 180 lei pentru lucrările de defrişare. Transportul e al cotaşilor.

7. Îmbunătăţirea calităţii serviciilor prestate  cetăţenilor cu privire la cadastru   terenurilor Aceasta a fost posibilă datorită companiile aeriene «GEOFOTO» Republica Croaţia şi «BlomAEROFOLMS»/Marea Britanie cooperînd  în cadrul Proiectului moldo-norvegian «MOLDOVA ORTHOPHOTO 2007», grant beneficiat din partea Ministerului Externe al Norvegiei .  Proiectul include aerofotografierea întregului teritoriu al Republicii Moldova şi producerea planurilor orthophoto,   Beneficiar al acestor lucrări sunt toţi inginerii din primării achitînd o sumă neînsemnată pentru informaţii şi desigur  avînd   în posesia lor un calculatori. Accesul la Baza de date centrale, înregistrîndu-mă ca utilizator al bazei de date pot accesa oricînd aceste date verificînd proprietarul unui anumit teren, în baza cărui document s-a efectuat înregistrarea, modul de folosire a terenului etc. 

8. Subvenţii în agricultură: motorină

- SRL SORFORJAR 1026 l.

- GȚ- 804 l.

 

 

 

N.

 

 

Consilier

 

 

Contribuție

 

1.                        

 

Cadeniuc   Grigore                                                      

* idee proiect tehnic complex arhitectural Intarea în Sat

* activitate în comisia pentru ajutoare materiale

* consultații în domeniul funciar inginer cadastral

* organizarea angajaților SRL SORFORJAR lucrări neremunerate Intarea în Sat

* întîlnire cu cetățenii la locul de trai

* colaborare pregătire set documente defrișare livadă

* colaborare răspuns CS petiție Carauș Gheorghe

* promovarea Regulament CS cu privire la utilizarea pășunelor

 

2.

 

Ciugureanu  Galina                                                

* activitate în comisia pentru ajutoare materiale

* organizarea bolnavilor pentru vizitele medicilor de la ”Armata Salvării”

* organizarea medicamentației populației beneficiare control medical gratuit Armata Salvării

* întîlnire cu cetățenii la locul de trai

* colaborare internare persoane cu dereglări psihice

* colaborare diagnosticare bolnavi tuberculoză

 

3.

 

Cobălaş Ludmila              

* elaborare și implimentare proiect Votul tău contează

* elaborare proiect ”Lactate pentru sănătate”

* coorganizare activități culturale

- Lumina Păcii 9 mai

- Duminica Cireșelor

- 650 de ani de la întemeierea Statului Moldovenesc

- La Bradul Satului

* întîlnire cu cetățenii la locul de trai

* participare stagii de nstruire în calitate de consilier

 

4.

 

Cudalb Tamara

* colectare contribuție cetățeni traseu de presiune medie gaze

* întîlnire cu cetățenii la locul de trai

* identificarea persoanelor în situație de risc din comunitate

 

5.

 

Gangalic  Olga

* elaborare și implimentare proiect Votul tău contează

* activitate în comisia pentru protecția copilului

* convocare cetățeni la audieri publice

* colectare contribuție cetățeni traseu de presiune medie gaze

* organizarea angajaților școlii  lucrări neremunerate Intarea în Sat

* organizarea elevilor la acțiunea ecologică „Râu curat de la sat la sat”

*  organizarea angajaților școlii participare activitate „650 de ani de la întemeierea Statului Moldovenesc”

* întîlnire cu cetățenii la locul de trai

* activitate în cadrul comisiei de mediere

* colaborare delegare copii tabăra de odihnă

 

6.

 

Josanu Andrei

* consultații în domeniul funciar

* problemă împădurire și întreținere pădure

* consultații domeniul funciar inginer cadastral

* întîlnire cu cetățenii la locul de trai

* colaborare ierbicide cimitir

* supraveghere respectare Regulament utilizare pășuni

 

 

7.

 

Movilă Ion

* participare la lucrările neremunerate Intarea în Sat

* întîlnire cu cetățenii la locul de trai

* identificarea persoanelor în situație de risc din comunitate

 

8.

 

Nagrineac   Ludmila

* contribuție la dezvoltarea instituțiilor de învățămînt din localitate

* colaborare cu Consiliul Raional Florești

* identificarea persoanelor în situație de risc din comunitate

 

9.

 

Pânzaru  Gheorghe                           

* arenda consolidată a cotelor de pămînt proprietate privată

* locul II raion gospodării agricole

Implimentarea tehnologiilor avansate de producere

* investiții permanente în mașini și utilaje moderne

sponsorizare monumente complex arhitectural Intrarea în sat

* ajutor transport evacuare gunoi, întreținere drumuri

* sponsorizare parțial cadouri 130 de bătrîni

* transport amenajare gazoane

* întîlnire cu cetățenii la locul de trai

* activitate în cadrul comisiei administrative

* contribuție reparație tabără de vară pentru copii Cuhureștii – de – Jos

* intervenție CR reparație drum asfaltat

* sponsorizare parțială activitate cușlturală „Duminica Cireșelor”

* contribuție îmbunătățire alimentație școală

 

10.

 

Pânzaru Maria 

* activitate în comisia pentru protecția copilului

* activitate în comisia „Cultură și educație”

* activitate în ansamblul folcloric model „Busuioc din Băhrinești”

* întîlnire cu cetățenii la locul de trai

* identificarea persoanelor în situație de risc din comunitate

* contribuție la organizarea activităților culturale

 

11.

 

Plugaru  Mihai                                                       

* colectare contribuție cetățeni traseu de presiune medie gaze

* contribuție implimentare proiect Construcția gazoductului de presiune medie și joasă

* donație legume alimentație grădiniță

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partener

Contribuție la dezvoltarea comunității

 

MOLDOVA -GAZ

 

1200000 LEI construcție gazodct de presiune joasă

 

Combi –Mărculești

2 purcei grădiniță

3 saci de făină

Moldtelecom

sait localitate

Florești - Gaz

sponsorizare acces gaze Frunză Alexandru

UNICEF MOLDOVA

13 pachete alimentare de 20 kg. copii mici

Universalcoop

130 de pachete de hrișcă cadouri bătrîni peste 75 ani

SRL SORFORJAR

70000 lei sponsorizare executare monumente complex architectural Intrarea în Sat

Farmacia Goncear

700 lei  cadouri bătrîni peste 75 ani

Parteneriatul Internațional pentru Dezvoltare

grant 1200 EURO proiect „Lactate pentru sănătate

 

Centrul CONTACT Soroca

grant proiect „Votul tău contează”

 

Consiliul Raional Florești

252000 lei – finisare renovare acoperiș Casă de Cultură

79800lei – proiect tehnic reparație capitală edificiu Casă de Cultură

Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”

predare curs opțional „Religie și credință”

 

Academia de Poliție „Ștefan cel Mare”

calculator și noot – book pentru Consiliul Local al Copiilor și Tinerilor „EXCELSIOR”

 

AO „Orașul Copilăriei” Chișinău

bunuri pentru grădiniță, gimnaziu, haine

pentru copii, produse alementare în valoare de 220.000 lei

I.  PARTENERTII NOȘTRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              

 

I. MODERNIZAREA ȘI EFICIENTIZAREA ACTIVITĂȚII PRIMĂRIEI

 

 

* Participarea funcționarilor și membrilor Consiliului Sătesc la stagii și seminare de instruire; aplicarea noutăților privind activitatea administrației publice locale

 

 

Perioada

 

Organizator

Subiect stagiu/vizită de studiu/seminar

Loc desfăşurare

Participant

 

22.02.09

Ministerul Administraţiei Publice Locale

Conferinţa Naţională “Turismul rural – o nouă şansă de dezvoltare pentru sat”

Teatrul “V. Alecsandri”

Bălţi

 

Nagrineac Victor

29-30.01.09

 

Centrul “Contact” Chişinău

Seminar “Campania de educaţie electorală”

 

Centrul “Contact”

Soroca

 

Spânu L.

 

 

29-31.01.09

BUSINESS CONSULTING INSTITUTE

 

“Programul Uniunii Europene Moldova – Ukraina - România” Cursul “Managementul şi scrierea proiectelor”

 

 

Consiliul

Raional

Soroca

Bunescu Feodosia

 

10.02.09

Ministerul Economiei şi Comerţului

Programul IEVP CTF al Bazinul Mării Negre pentru anii 2007-2013

Guvernul Republicii Moldova

Bunescu Feodosia

 

03.03.09

Ministerul Administraţiei Publice Locale

Schimb de experiență cu organizații din Ukraina

Liceul Moldo – Turc Bălţi

 

Nagrineac Victor

10.12.09

IDIS „Viitorul”

Schimb de experiență cu organizații cehe în domeniul participării cetățenești

IDIS „Viitorul”

Bunescu Feodosia

Cobâlaș Ludmila

* Aplicarea tehnologiilor informaționale

- rețea informațională de calculatoare

- Internet MAX DSL

- însușire Word, Internet, e-mail  inclusiv

- inițiere sait localitate

 

* Program de muncă adaptat la necesitățile cetățenilor

 • adunări operative și ședințe de lucru în afara orelor de primire a cetățenilor
 • ședințe ale Consiliului Sătesc în afara programului de activitate al Primăriei
 • audiența cetățenilor în afara vreunui program stabilit
 • colaborare cu serviciile specializate în rezolvarea problemelor cetățenilor

 

* Activitate orientată  spre nevoile cetățenilor

 • consultații juridice
 • documentare
 • promovarea drepturilor cetățenilor în instanțe
 • unirea eforturilor în rezolvarea problemelor cetățenilor: primar, asistent social, inspector de sector, Direcția Asistență Socială, AE

* Ajutoare specifice din partea Primăriei: 

Pânzaru Oxana: ardezie, ciment, vopsea, lemne pentru foc, produse alimentare, haine, mașină de spălat, capră, stabilire ajutor social

Lungu Gheorghe: produse alimentare Pe pacursul săptămînii trecute 12 angajaţi ai primăriei au organizat o acţiune de benefacere   pentru cetăţeanul Lungu Gheorghe, invalid de grupa I, adunînd două pachete  cu produse alimntare care conţineau următoarele produse: sălături, ulei, paste făinoase, lapte, pîine, mere, majiun etc. Pachetele  au fost duse  de primarul s. Băhrineşti, Bunescu Feodosia şi asistentul social, Barbăscumpă Galina, astfel făcîndu-i o vizită acestui om singuratic.

Persoane nevăzătoare Bajurea Iulita, Botnaru Eudochia, Manea Gheorghe, Lungu Gheorghe: produse alimentare, haine

Suvac Ion: găzduire, recuprare împrumuturi, certificat medical

Cobâlaș Iurie: reparație locuință, sunete mamă copii Moscova, instituționalizare copii Cerevaico Serghei şi Cobâlaş Andrei, internare spital

Guzun Vera: certificat medical, stabilirea curatelei, rezolvarea conflictului familial

Osipenco Lilia: poliță de asigurare

Moldovean Natalia: asistență în perioada maternală, plasare Centru de Plasament Bălți, scutire taxă botez, reparație locuință, poliță de asigurare

Ajutorul  unei  fete singuratice

           Domnişoara  Natalia Moldoveanu, o tînără  locuitoare a s. Băhrineşti, rămînînd de cîţiva ani fără de mamă şi  tatăl, care de mult nu locuieşte împreună şi nu  comunică cu ea, a rămas însărcinată şi neajutorată.

Fireşte, fata şi aşa trăia greu, dar acum a căzut într-o zăpăceală cumplită, neştiind  ce să facă. Ajutorul a venit pe neaşteptate din partea medicului de familie Galina Ciugureanu şi a asistentului social Galina Barbăscumpă, care au luat-o la evidenţă şi i-au întocmit o anchetă socială. Astfel fata a primit ajutor  de produse alimentare şi mărfuri industriale de prima necesitate. Elena Barbăscumpă  a ajutat-o cu o butilie de gaz. Atît timp cît s-a aflat la spital cu copilul, d-na Galina Barbăscumpă i-a făcut certificat  şi actele necesare pentru a primi compensaţia pentru copil şi ce i se mai cuvine unei mame solitare. În lipsa ei de acasă,  vecinii Moşneguţă Carolina, Manea Angela, Olari Aurica au făcut reparaţie într-o odaie, iar cîteva femei din sat i-au adus haine pentru copil şi pentru mamă: Mangos Maria, Frecăuţan Ludmila, Bulgaru Maria ş.a. S-a terminat cu aceea că s-a vorbit şi cu părintele Munteanu Ilie, care a botezat copilul, scutind mama de taxa de 300 lei.Acum sărmana Natalia s-a mai liniştit şi îşi creşte copilul zi de zi în pace şi siguranţă.

Tișcă Mihai: internare copil spital

Bajurea Iulita: restabilirea gradului de invaliditate

Frunză Alexandru: identificare sponsor gazificare

Șarchevici Maria: stabilirea compensațiilor nominative, cărucior de invaliditate

Abramicev Iulia:  stabilirea compensațiilor nominative, stabilire ajutor l domiciliu

Bazilevici Nadejda: stabilirea indemnizației de tutore

Russu Liuba:  cărucior de invaliditate

Plugaru Ion, Volentir Boris, Guțu Valentina:  internare spital

Andon Iurie şi Andon Tatiana: reprezentare, în cazul înfierii fiului Andrei, la Centrul Naţional de Combatere a Crimelor Economice şi Corupţiei Chişinău

 

 

* Atitudine echidistantă față de cetățeni

- tratament corect, oportun, corect, uman

 

* Antrenarea membrilor comunității în activitatea Primăriei și a comisiilor consultative din cadrul Consiliului Sătesc

- comisia ajutoare umanitare

- lucrări de amenajare; de exemplu, Intarea în Sat

- activități culturale

 

* Identificarea surselor externe de finanțare

- vizită Voronin Taisia

- Armata Salvării

- Intare în Sat

- MOLDOVA -GAZ

 

* Implimentarea proiectelor comunitare

- Votul tău contează

- Lactate pentru sănătate

- Școală comunitară

 

* Promovarea imaginii localității în mass-media

 

 


Ultima redactare: 11.08.2013   


Alte Rapoarte de activitate

Publicat la: 11.08.2013   
Ultima redactare: 11.08.2013   
Publicat la: 11.08.2013   
Ultima redactare: 11.08.2013   
Ultimele noutăţi
08.07.2019
REGULAMENTUL PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURĂREA ACTIVITĂŢII DE COMERŢ ȘI DE PRESTARE A SERVICILOR PE TERITORIUL SATULUI BĂHRINEȘTI
27.06.2019
TRÂNTA la Băhrinești
24.06.2019
INVITAȚIE la ZOOPARK
20.06.2019
ANUNȚ DISCOTECA
20.06.2019
ANUNȚ TRÂNTABĂHRINEŞTI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
© 2020 Primăria Băhrinești, raionul Florești Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Developed by WebDesign.md
PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 5065   Total ieri: 48   Total azi: 59