METEO în Băhrinești


Prima pagină  »  Utilizarea mijloacelor financiare
Utilizarea mijloacelor financiare
Sinteza venituri şi cheltuieli
Publicat la: 31.01.2014   

 

                    Anexa nr. 1 Decizia Consiliului Sătesc Băhrinești nr. 07/08  din 14.12.2012

Sinteza veniturilor, cheltuielilor şi a surselor de finanţare a bugetului pe anul 2013                                                                                                                                                                                                                                          

Denumirea indicatorilor

          Articole

Total

(mii lei)

             Inclusiv

 

capitol

paragraf

Venituri/

cheltueli

   de bază

Transfer

fonduri speciale

Mijloace

speciale

 

             1

  2

    3

    4

          5

        6

 

I. Venituri  total

 

 

1547,2 

        1491,9

 

55,3

1.Defalcări de la veniturile generale de stat total

111

00

50,6

50,6

 

 

-impozit pe venit din salariu

111

01

34,4

34,4

 

 

-alte impozite pe venit

111

09

3,0

3,0

 

 

-impozit pe venit din activitatea de întreprinzător reţinut la sursa de plată

111

20

1,0

1,0

 

 

-impozit pe venit din activitatea de întreprinzător

111

21

11,9

11,9

 

 

-impozit pe venit din activitatea operațională

111

23

0,3

0,3

 

 

2.Venituri proprii total

 

 

451,7

396,4

 

55,3

2.1.Impozite

114

    00

262,0

262,0

 

 

-impozitul funciar pentru terenurile cu destinaţie agricolă

114

      01

200,4

200,4

 

 

-impozit funciar pentru terenurile cu altă destinaţie decît cea agricolă

114

   

02

     

0,2

0,2

 

 

-impozit funciar de la persoane fizice

114

03

22,5

22,5

 

 

-impozit funciar pentru păşuni şi fîneţe

114

06

8,5

8,5

 

 

-impozit funciar pentru terenurile deţinute de gospodăriile ţărăneşti

114

07

19,6

19,6

 

 

-impozit pe bunurile imobiliare a persoanelor juridice

114

10

2,0

2,0

 

 

-impozit pe bunurile imobiliare a persoanelor fizice

114

 

11

 

5,7

5,7

 

 

-impozit pe bunuri imobiliare cu destinaţie comercială şi industrial

114

12

2,8

2,8

 

 

-impozit pentru bunurile immobile achitate de personae fizice pentru bunurile imobile evaluate

114

14

0,3

0,3

 

 

2.2.Încasări nefiscale

121

00

68,2

68,2

 

 

-dobînzi aferente soldurilor mijloacelor băneşti în bănci

121

12

1,0

1,0

 

 

-plata pentru arenda terenurilor cu destinaţie agricolă

121

32

64,9

64,9

 

 

-plata pentru arenda terenurilor cu altă destinaţie decît cea agricolă

121

33

0,1

0,1

 

 

-chiria/ arenda bunurilor proprietate publică

121

35

1,2

1,2

 

 

-patenta de întreprinzător

121

37

1,0

1,0

 

 

2.3.Alte plăți și taxe locale

122

00

61,2

61,2

 

 

-taxa pentru amenajarea teritoriului

122

28

6,7

6,7

 

 

-taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestare servicii de deservire socială

122

30

54,0

54,0

 

 

-plata pentru înregistrarea contractelor de arendă

122

40

0,5

0,5

 

 

2.4.Amenzi și sancțiuni

123

00

5,0

5,0

 

 

-amenzi şi sancţiunile administrative

123

01

5,0

5,0

 

 

2.5. Mijloace speciale ale instituțiilor publice

151

00

55,3

 

 

55,3

-plata părintească pentru alimentația copiilor la grădinița

151

01

55,3

 

 

55,3

3. Transferuri de la bugetul de stat

312

00

1044,9

         1044,9

 

 

-transferuri cu destinaţie specială pentru investiţii şi reparaţii capitale

312

00

-

-

 

 

-transferuri pentru susţinerea financiară a teritoriului

312

00

1044,9

1044,9

 

 

II. Cheltuieli total

Articol

Alineat

 1547,2 

1491,9

 

55,3

Grupa 01.02.015 Aparatul Primăriei

 

 

476,2

476,2

 

 

Grupa 03.01.034 Apărarea naţională

 

 

0,7

0,7

 

 

Grupa 06.01.051Învăţămîntul preşcolar

 

 

676,2

620,9

 

55,3

Grupa 08 Cultură, artă, religie, sport și acțini pentru tineret

 

 

193,0

193,0

 

 

Grupa 08.02.087  Biblioteca publică

 

 

35,6

35,6

 

 

Grupa 08.02.089  Casa  de Cultură

 

 

126,6

126,6

 

 

Grupa 08.05.085  Activităţi pentru sport

 

 

3,8

3,8

 

 

Grupa 08.06.091  Activităţi culturale

 

 

5,0

5,0

 

 

Grupa 08.07.092 Activități pentru tineret

 

 

1,7

1,7

 

 

Grupa 08.07.269  Instituţii pentru tineret

 

 

20,3

20,3

 

 

Grupa 10.11.131 Plata indemnizației de tutore

 

 

36,0

36,0

 

 

Grupa 15.02.179.Amenajarea teritoriului

 

 

35,2

35,2

 

 

Grupa 20 Cheltuieli neatribuite la alte grupuri principale

 

 

129,9

129,9

 

 

Grupa 20.09.015

 

 

76,7

76,7

 

 

Grupa 20.09.214

 

 

49,5

49,5

 

 

Grupa 20.05.213 Fondul de rezervă

 

 

3,7

3,7

 

 

               

 

Președinte al ședinței                                                Pânzaru Maria

Secretar                                                                      Nagrineac VictorAlte Utilizarea mijloacelor financiare

Nici o înregistrare
Ultimele noutăţi
08.07.2019
REGULAMENTUL PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURĂREA ACTIVITĂŢII DE COMERŢ ȘI DE PRESTARE A SERVICILOR PE TERITORIUL SATULUI BĂHRINEȘTI
27.06.2019
TRÂNTA la Băhrinești
24.06.2019
INVITAȚIE la ZOOPARK
20.06.2019
ANUNȚ DISCOTECA
20.06.2019
ANUNȚ TRÂNTABĂHRINEŞTI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
© 2020 Primăria Băhrinești, raionul Florești Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Developed by WebDesign.md
PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 5062   Total ieri: 48   Total azi: 56