METEO în Băhrinești


Prima pagină  »  Proiecte
Proiecte
Proiecte comunitare la Băhrinești
Publicat la: 12.08.2013   

2000

Reparaţia capitală a şcolii

 

- construcţia şi  instalarea a 100 ferestre

- sistem încălzire renovat

- veceu construit

- exterior edificiu renovat

- sală de sport reparată

-sală de festivităţi reparată

- săli de clasă reparate

- culuare reparate

 

 

648500 lei

 

552.000 – Fondul de Investiții Sociale din Moldova

  7.000  -  SRL

„BAHFLOR”

13.500  – originari Chişinău

16.000  - membrii comunității

60.000 – Consiliul Judeţean Soroca

2002

Nu uitaţi să faceţi bine

mso53B32

- plasarea a 3 vaci în 3 familii social-vulnerabile

- îmbunătăţirea dejunului elevilor din ciclul primar şi a celor din familiile social-vulnerabile cu lapte

13243 lei

13243 –Fundaţia Soros Moldova

Furaje

Munca de întreţinere - membrii comunității

2003

Modernizarea învăţămîntului

- 36 de seminare intraşcolare

- 3 seminare raionale

- 2 stagii de formare în instituţie

- modernizarea sistemului de evaluare

- implimentarea tehnicilor interactive

21297 lei

11200 - CE „Prodidactica”

Centrul Metodic Bălţi

10.097 – AOPP

 

2004

Ziar şcolar „Luceafăr Junior”

Luceafar Junior

 

 

- 6 numere de ziar editate

- participarea tinerilor jurnalişti la

3 stagii de instruire la Centrul Media pentru Tineri

- organizarea a 3 seminare cu tinerii din localitate şi localităţile megieşe

3368  lei

2860 – Centrul Media pentru Tineri

508 – AOPP

2004

Centru Teritorial de Instruire şi Informare  

 

 

 

 

 

 

 

 

- 3 seminare cu beneficiari din localităţile Băhrineşti, Lunga, Prajila, Gura-Căinarului, Mărculeşti

- constituirea Comitetului de Dezvoltare Comunitară

- elaborarea Proiectului Strategic de Dezvoltare a satului Băhrineşti pentru anii 2005-2010

21950 lei

8965 lei - Fundaţia Soros Moldova

  

900 – APL Băhrinești

5.861 - AOPP

 300 – SRL „Sorforjar”

 900 – AOPP Mărculeşti

1.380 – APL Lunga

1.200  – APL  Prajila

 

 

 

2004

Consiliul Local al Copiilor şi Tinerilor „Excelsior

- reparaţia, securizarea sediului

- dotarea sediului cu calculator,

  aparat telefon, modem

- dotarea sediului cu mobilier

- telefonizare

12770 lei

19945 lei – Ministerul Energeticii al Republicii Moldova

425  - AOPP

1580  – SRL „Sorforjar”

1800 - SA Moldtelecom

2006

Buletin Electronic pentru Tineri

- 4 ateliere cu tinerii consilieri şi parlamentari din satul Putineşti

 - 4 seminare şi traininguri cu tinerii din comunitate şi localităţile megieşe Lunga, Prajila şi Mărculeşti

20002 lei

19832  lei – Asociaţia European Youth Exchange Moldova

170 - AOPP

2005 Cartierul Tinereţii

 

PIC_0400

 

- înălţarea monumentului închinat consătenilor căzuţi în al II război mondial

- amenajarea scuarului din centrul localităţii: alei de pavaj, scenă de vară, scaune

- dotarea bibliotecii săteşti cu calculator

-  seminar cu angajaţii Agenţiei Teritoriale de Ocupare a Forţei de Muncă Floreşti

- spectacolul „Nunta din strămoşi”

- activitatea „Preacurată-i faţa pîinii”

- colectarea mijloacelor financiare pentru operaţia la inimă a copiilor Ciobănică Cristina şi Negru Diana

93281 lei

37458 lei – Fundaţia Soros Moldova

42000– APL Băhrinești

5000 – Consiliul Raional Floreştri

2400  – SA „Combi Mărculeşti”

2361 – AOPP 

2810 – membrii comunităţii

 492  -   angajaţi SRL „Sorforjar”

 160  –  angajaţi Grădiniţa de Copii

 90  –  angajaţi Oficiul Poştal

130  – „Alianţa Femeilor”

90  –  angajaţi Casa de Cultură

290 – angajaţi APL

2005

Centru de Resurse pentru Tineri

- crearea sălii de calculatoare şi a sălii de activităţi

- accesul tinerilor la Internet

- seminare cu tinerii şi lucrătorii de tineret

- stagii de însuşire a

Calculatorului

 

120615 lei

115500 – UNICEF

 

 

5115 – APL  Băhrinești

2006

Buletin Electronic pentru Tineri

-comunicarea în rețea a tinerilor din organizațiile de tineret

-

-

-

2007

Copacul care ne uneşte

PIC_2839

- echipament pentru activităţile de tineret

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21000 lei

16000 lei -

Alianţa Franceză din Moldova

5000 – AOPP

2007 Școală Comunitară

- dotarea sălii e sport cu echipament sportiv

- organizarea activităţilor sportive penru membrii comunităţii

11345 lei

6345

Centrul Educațional Pas cu Pas

 

 

5000 – APL Băhrinești

2007

Construcţia gunoiştii autorizate şi lichidarea gunoiştilor spontane  SDC10043

- lichidarea a 15 gunoişti spontane

- construcţia gunoiştii autorizate

 

 

 

 

76250 lei

56250 lei Fondul Ecologic Național

20000- APL  Băhrinești

2008

Construcţia gazoductului de pesiune medie, cu  conectarea la gaze a grădiniţei de copii

 

 

 

 

 

 

 

- construcţia gazoductului de presiune medie cu lungimea de 4,2 km.

- conectarea la gaze a unui bloc de la Grădiniţa de Copii

 

686000 lei

287000 lei  – Fondul de Investiții Sociale din Moldova

238500- Consiliul Raional FloreȘti

160500 – membrii comunității

2008

Centru de Resurse  pentru prevenirea traficului de fiinţe umane

- dotare sală de şedinţe primărie cu

calculator portabil, copiator, proiector

- seminare pentru persoanele defavorizate din comunitate

- seminare mobile cui aceeaşi tematică în s. Lunga, Prajila, Mărculeşti, Mărculeşti-sat

132400 lei

82400

Ajutorul Creştin din Moldova;

Organizaţia Internaţională pentru Migraţie

 

 

50000 – APL Băhrinești

2009

Ai dreptul să ştii: educație electorală

- organizarea seminarelor mobile în Băhrineşti şi comunităţile megieşe privind educaţia electorală

- editarea şi disiminarea bucletelor electorale

2700 lei

1800 lei Centrul National de Asistenta si Informare a Organizatiilor
Neguvernamentale CONTACT

 900 – APL Băhrinești

2009 -

2010

Construcția rețelei de gaze de presiune joasă, cu conectarea la gaze a 174 beneficiari

Изображение 100

 

 

 

 

 

 

- îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă în localitate

- protejarea sănătăţii membrilor comunităţii

- ridicarea nivelului de cultură al populaţiei

149 060 lei

1200000 lei – MOLDOVA - GAZ

 

 

291060 – membrii comunității

2010

Prevenirea Hepatitelor B şi C

- informarea populaţiei cu privire la profilaxia hepatitelor B şi C

12000 lei

12000 lei  -Fondul pentru Dezvoltare Socială al Japoniei

Delegarea la stagii de instruire a membrilor comunității- APL Băhrinești

2010-2011

Asigurarea accesului eficient la informatie si a participarii publicului in procesul decisional

 

-asigurarea accesului populaţiei la informaţiile cu caracter public şi implicarea în procesul decizional

-instruirea membrilor comunității în acest domeniu

 

 

24000 lei

24000 lei – Centrul ACCES-INFO

Delegarea la stagii de instruire a membrilor comunității- APL Băhrinești

2010

Construcția sistemului de apă, canalizare și gaze la Oficiul Medicilor de Familie

 

 

 

 

 

 

- îmbunătăţirea condiţiilor de activitate a lucrătorilor din sistemul medical și asistență medicală

- protejarea sănătăţii membrilor comunităţii

- ridicarea nivelului de cultură sanitară a populaţiei

234694 lei

-

9699- APL Băhrinești

159995- Consiliul Raional Florești

70000-Centrul de Sănătate publică Mărculești

2005-prezent

Editarea buletinului informativ comunitar LA NOI

 

 

-promovarea imaginii localității

22800 lei

6000 lei – premiu (note-book)

IDIS

Viitorul

16800 - editarea buletinului informativ comunitar LA NOI – APL

Băhrinești

2010-2013

Asigurarea accesului la asistența juridică primară prin intermediul rețelei de parajuristi

 

-asistența juridică primară a cetățenilor

 

40000 lei

34000 lei –Fundația SOROS MOLDOVA

6000-APL Băhrinești:

delegarea la stagii, asigurarea cheltuielilor administrative

2011-2013

Ameliorarea spațiilor forestiere și a pajiștilor din s. Băhrinești

Mereu tânăra pădure de ştejar

 

 

 

 

 

 

 

-ameliorarea spațiilor forestiere și a pajiștilor din s. Băhrinești

212000 lei

180000 lei – Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice

32000 lei - APL Băhrinești: muncă de voluntariat

2011-2012

Buna Guvernare

 

-instruirea tinerilor în domeniul influienței procesului decizional,

îmbunătățirea relației APL cu publicul

Stagii de instruire

Fundația SOROS MOLDOVA

Delegarea tinerilor din comunitate la stagii de instruire – APL Băhrinești

2011-2012

Crearea condițiilor pentru persistarea în școală a copiilor din familiile sărace

 

 

 

 

 

 

 

-reabilitarea copiilor în situație de risc prin antrenarea în atelierele: teatru de păpuși, teatru social, dessign vestimentar pentru păpuși

127000 lei

126000 lei - Centrul Educațional Prodidactica

1000 –APL

Băhrinești

2012-2013

Lucrări de reparație la Centrul Cultural Comunitar

 

 

PIC_1318

 

-renovarea și punerea în funcțiune a edificiului Centrului Cultural Intercomunitar

1369317

lei

984382 lei -Fondul de Investiții Sociale din Moldova-

25000 – membrii comunității

500 $ - originari

5000 -APL Băhrinești

350000 lei – Consiliul Raional Florești

2012

Intersecții Culturale

 

 

-valorificarea și ntegrarea resurselor culturale ale comunității în circuitul cultural regional (Regiunea de Nord a RM)

- dotarea Centrului Cultural Intercomunitar cu echipament tehnic, mobilier

- amenajarea scuarului Centrului Cultural Intercomunitar

-  amenajarea terenului aferent  Centrului Cultural Intercomunitar

- crearea Muzeului Florilor

- editarea culegerii de folclor Motive florale în textele populare din lunca rîului Răut

1255420 lei

1255420 lei -

Fondul Național de Dezvoltare Regională

 

2012

Montarea cazanelor pe biomasă la Centrul Cultural Comunitar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- construcția cazangeriei pe biomasă la  Centrul Cultural Întercomunitar

- instalarea cazanelor pe boimasă la CCI

- economisirea a 30% mijloace financiare pentru întreșinere

508000

lei

431702 lei -  Fondul de Investiții Sociale din Moldova

76298 lei

2012

Casa de Cultură-model de consolidare a comunității locale

 

 

 

 

-valorificarea resurselor culturale ale localității

-instruirea trio-ului comunitar în scopul reformatării activității Centrului Cultural Intercomunitar

160000 lei

Fundația Culturală Europeană

Fundația Soros Moldova

96000 lei

APL Băhrinești-

45000 lei

2012

Rețea WI-FI

 

 

 

-asigurarea accesului la internet în spațiul public și instituțiile din centrul localității cu o rază de 600m. de la Primărie

3970 lei

3000 lei-Alianța Centrelor de Acces la Instruire și Informații

790 – APL  Băhrinești

2012

Nursing Comunitar

 

-asistența medicală și socială la domiciliu a 40 bătrîni din comunitate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

155540 lei

89780 lei -

Fundația Germană HECS

45300 lei – APL Băhrinești

20460 lei - beneficiarii

2012-2013

Promovarea educaţiei comunitare şi documentarea cazurilor de încălcare a drepturilor omului la nivel local

 

 

 

 

-promovarea drepturilor membrilor comunității, inclusiv persoane în situație de risc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12000 lei

 

 

12000 lei- Fundația Soros Moldova

 

 

sediu- APL

Băhrinești

2012-2013

CIVITA: program de mentorat pentru femei

 

-accelerarea participării femeilor în viața comunitară

-instruirea unei femei cu capacități de lider

-implimentarea unui proiect elaborat de o  femeie cu capacități de lider

24000 lei

24000 – Centrul Parteneriate pentru Dezvoltare

Delegarea la stagii și traininguri de instruire – APL Băhrinești

muncă, materiale de construcție-membrii comunității

2013

Arca lui Noie

 

-ameliorarea situației copiilor din familiile sprace

11000 lei

8000 - AO Tinerii pentru Cristos

2000 – AOPP

1000 - APL

2013

Galeria Fiii Satului

 

 

-educația comunitară în baza faptelor înaintașilor localității

30120 lei

15000 – Ministerul Culturii

15120 - APL

2013

Festivalul Busuiocului

 

-dezvoltarea dialogului cultural regional și internațional

15000 lei

10000 – Ministerul Culturii

5000 - APL

2013

Modernizarea meșteșugurilor pentru dezvoltarea sataului Băhrinești

-dezvoltarea antreprenoriatului social la Centrul Cultural Intercomunitar

 

 

160000 lei

96000 – Fundația Culturală Europeană

64000 - APL

2013 Renovarea pardoselilor și ușilor la Gimnaziul Eustafie Popescu

-îmbunătățirea condițiilor de activitate la instituțiilor publice

 

165000 lei

80000- ProCoRe

85000 – CR Florești

2013-2014

Îmbunătățirea sistemului integrat de management al deșeurilor

-îmbunătățirea sistemului integrat de management al deșeurilor

132061lei

132061lei – Ministerul Construcțiilor și Dezvoltării Regionale

 

 

 

 

 

 

 

 Alte Proiecte

Citeşte mai mult...
Ultimele noutăţi
08.07.2019
REGULAMENTUL PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURĂREA ACTIVITĂŢII DE COMERŢ ȘI DE PRESTARE A SERVICILOR PE TERITORIUL SATULUI BĂHRINEȘTI
27.06.2019
TRÂNTA la Băhrinești
24.06.2019
INVITAȚIE la ZOOPARK
20.06.2019
ANUNȚ DISCOTECA
20.06.2019
ANUNȚ TRÂNTABĂHRINEŞTI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
© 2020 Primăria Băhrinești, raionul Florești Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Developed by WebDesign.md
PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 5061   Total ieri: 48   Total azi: 55